2 Eylül 2008 Salı

nutk-u şerif


hak suretidir âlem-i imkân ile âdem,

bundan güzeli nerede ki cennet'te mi sandın?


her yer ne güzel menba-ı hüsn, insan güzeli

sen de bu cemâli, huri gılmanda mı sandın?


her yerde, fakat arifin kalbindedir allah,

yoksa sen onu arz-u semâvâtta mı sandın?


dünya diyerek geçme sakın, buradadır herşey

mîzân ü sırâtı mutlaka orada mı sandın?


cennet ü dûzah, gamm ü sürür, zulmet ile nûr

yaptıklarının gölgesi, hâriçte mi sandın?


bilgin sana kıymet, talebin neyse osun sen

insanlığı sâde yiyip içmekte mi sandın?


hâlin ne ise müşteri sen oldun o hâle

noksanı meğer adl-i ilâhî'de mi sandın?


fikrim bu benim, virdim ise her lahzada âh

sen âh-ı ateş-sûzumu beyhude mi sandın?


yeniler her âh ile ken'ân ahd-i elest'i

ahım acaba nefha-yı hâbide mi sandın?
kenan rıfai hazretleriHiç yorum yok: